July 6, 2022

जीवनशैली

चाहाना र प्राप्तिको सिमाना।

तिम्रो मनको चाहाना दुई वाटा कुराले पुरागरिदिनेछ। जस्लाइ बेलैमा पहिचान गरि जीवनमा निरन्त्रर प्रयोग गर्नु आवस्यक छ। जो मान्छे धेरै सफल्ता प्राप्त गर्न चाहान्छ। हामिलाइ असफल बनाउन अरु कसैले सक्दैन। केबल हामिभित्र भएको सोच...
अरु पढ्नुहोस्