November 22, 2022

कुराकानी

लोप हुदै छ प्राचीन गोडाइचाको पाङ्कु दारे ढुंगे धारा ।।

सन्तोष ठान्टी थाङ्मीदोल्खा बिगु गाउँपलिका ८ थाङ्मीचागुको प्राचीन बस्तीमा रहेका ढुङ्गेधारा यहाँका विशिष्ट पहिचान भए पनि अधिकांश बेवारिसे र लोप भइसकेको अवस्था हो । प्राचीन खोपाचागु थाङ्मीचागुलाई पहिचान गराउने विभिन्न आयाममध्ये यहाँका ढुङ्गेधारा र...
अरु पढ्नुहोस्