हाल लोकतन्त्र स्थापित छ ( सन्तोष ठान्टी थाङ्मी)

हाल लोकतन्त्र स्थापित छ ( सन्तोष ठान्टी थाङ्मी)

0Shares
?

लोकतन्त्र मा जनता नै शक्तिशाली हुन्छ।यस्को मतलब बहुसंख्यक उत्पीडित समुदायहरु जनता नै हाम्रो शक्ति हुन।

यसकारण बहुसंख्यक उत्पीडित जनता को अभिमत लिएर सत्ता मा जाने/पुग्ने बाटो रोजौ हाल ब्यबस्था नेपालको सविधान प्राप्त छ।

बहुमत लिएर सत्ता मा पुगे पछि उत्पीडित ८०% जनता माथी हुने/लाग्ने बनाइएका नियम कानुन हरु संसोधन गर्ने संविधान मा प्रावधान छ।

लोकतन्त्रमा जनता नै शक्तिशाली हुन्छ। यस्को मतलब बहुसंख्यक उत्पीडित समुदायहरु जनतानै हाम्रो शक्ति हुन।

यसकारण बहुसंख्यक उत्पीडित जनता को अभिमत लिएर सत्तामा जाने/ पुग्ने बाटो रोजौ हाल ब्यबस्था नेपालको सविधान प्राप्त छ।

बहुमत लिएर सत्ता मा पुगे पछि उत्पीडित ८०% जनता माथी हुने/लाग्ने बनाइएका नियम कानुन हरु संसोधन गर्ने संविधान मा प्रावधान छ।

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *