May 14, 2024

अन्य स्वास्थ्य

बिरामी हुनुको वा रोगलाग्नुको कारण कसरी थाहा पाइन्छ?

हामी सबै को शरीर मा वेला बखत विभिन्न समस्या आउने गरेको छ । यस्ता समस्याहरू लाई आम बोलचालको भाषामा हामी रोग लागेको भन्ने गरेका छौं । रोग अर्थात् हाम्रो शरीरले सामान्य रूपमा गर्नु पर्ने...
अरु पढ्नुहोस्