May 18, 2024

अन्य समाचार

बैज्ञानिक डा महाबिर पुनले बिरगन्ज कृषिऔजार उद्द्योग पुन सन्चालन्मा लेउन ठूलो चुनौतिसग संघर्श ।

बैज्ञानिक डा महाबिर पुनले बिरगन्ज मा अवस्थित दुइदसक अघिबाट बन्द कृषि उद्द्योग पुनह सन्चालन्मा लेउनको लागि हदैसम्मको कोसिस गरिरहेकोछ। उद्द्योग पुनह सन्चालन्मा लेउन निकैठुलो आर्थिक खर्चहुने डा पुन ले बताउनुभएकोछ। कारखानाको मेसिनहरु निकैपुरानो र...
अरु पढ्नुहोस्